Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Activităţi derulate în proiectul PEER

Pentru implementarea acestui proiect au fost concepute următoarele activităţi:

 • identificarea nevoilor de formare a grupului ţintă;
 • elaborarea, validarea metodologiei, recrutarea şi selecţia grupului ţintă;
 • colectarea şi prelucrarea datelor;
 • proiectarea, realizarea platformei de formare on-line;
 • analiza nevoilor de instruire on-line;
 • adaptarea platformei eLearning la cerinţele proiectului;
 • întocmirea bazei de date a proiectului, privind formarea continuă pe baza rezultatelor analizei activităţii;
 • selectarea şi formarea de experţi educaţionali;
 • elaborarea acreditării curriculei pentru formarea formatorilor;
 • acreditarea programelor de formare;
 • stabilirea locaţiilor de formare: crearea reţelei multiregionale de centre de formare; înfiinţarea, dezvoltarea de centre de formare (8 Centre de Dezvoltare a Carierei); înființarea unei filiale CCD la Solicitant; stabilirea de locaţii pentru 24 Centre de Consiliere şi Orientare a Carierei; elaborarea de ghiduri metodice şi materiale didactice;
 • elaborarea cursurilor în format multimedia interactiv;
 • livrarea cursurilor în format clasic (faţă în faţă) şi în sistem eLearning.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.