Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

ALFA GROUP Galaţi (http://www.alfagroup.ro)

Domeniul de activitate:

  • furnizarea de produse şi servicii TIC; serviciile includ instruire în utilizarea calculatoarelor şi a software-ului instalat pe acestea, instalarea şi configurarea echipamentelor TIC, proiectarea şi realizarea rețelelor de calculatoare;
  • seriozitatea şi profesionalismul echipei au determinat participarea în cadrul programului „Sistem Educațional Informatizat”, implementat de către Ministerul Educației şi Cercetării, în cadrul căruia a asigurat instruirea cadrelor didactice în utilizarea calculatoarelor, în peste 200 de şcoli din județele Galați şi Brăila, precum şi instalarea şi configurarea software-ului livrat;
  • a implementat cu succes proiectul „Proceduri de lucru pentru administrarea resurselor umane în vederea dezvoltării performanţelor profesionale (PLARU)”, finanțat din fonduri Phare (Coeziune Economică şi Socială Dezvoltarea Resurselor Umane - Promovarea Capitalului Uman), derulat pe parcursul anului 2006, prin care s-a realizat îmbunătățirea sistemului de management al resurselor umane din firmă.
  • are implementat şi certificat un sistem de management al calităţii conform standardului ISO 9001:2000; pentru îndeplinirea acestui obiectiv, a obținut finanțare din partea Ministerul Economiei şi Comerțului, în cadrul proiectului „Programul de creştere a competitivității produselor industriale”, derulat în anul 2006.

 

Rolul în proiect:

  • instruire ECDL (European Computer Driving Licence).

Înapoi

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.