Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

ALTFACTOR  Galaţi (http://www.altfactor.ro)

Domeniul de activitate:

dezvoltă cursuri în format multimedia pentru eLearning, destinate atât instituțiilor de învățământ, cât şi mediului de afaceri;

  • sub aspectul competenţelor, dispune de o echipă puternică de specialişti în programare, modelare şi design, căreia i se adaugă un prestigios colectiv specializat în pedagogie aplicată;
  • derulează, în parteneriat cu instituții din domeniul educației şi cercetării, proiecte având ca obiectiv aplicaţii ale învățării asistate de calculator, în diferite domenii de activitate; în colaborare cu firme de instruire reprezentative, organizează sesiuni de instruire on-line, în cadrul propriului Centru de formare în sistem eLearning; oferta de instruire pentru mediul de afaceri acoperă teme cheie pentru specializarea personalului, de la Marketing şi Tehnici de Negociere, până la Management de proiect; în cadrul Centrului de formare, oferă servicii complete de instruire la distanţă;
  • la succesul cursurilor contribuie şi colectivul prestigios de experți cu care compania colaborează pe fiecare disciplină în parte; abordarea inovativă şi competenţa echipei au creat premisele pentru implicarea în proiecte de referinţă din domeniul eLearning;
  • a participat la proiecte majore de informatizare a învățământului, atât în ţară, cât şi în străinătate.

 

Rolul în proiect:

  • testarea şi lansarea soluției de instruire on-line;
  • întocmirea bazei de date a proiectului privind formarea continuă;
  • analiza nevoilor Inspectoratelor şcolare judeţene partenere;
  • dezvoltarea soluției de management al profilului profesional;
  • elaborarea ghidului de utilizare a soluției.


Înapoi

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.