Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Casa Corpului Didactic Galați (http://www.ccdgalati.ro)

Domeniul de activitate:

  • funcţionează ca centru regional de resurse umane în domeniul educațional, centru de asistenţă şi consiliere pentru cadrele didactice în domeniile: curriculum, management, cooperare şi integrare europeană, centru de evaluare a activităţii didactice şi manageriale;
  • derulează programe de formare continuă acreditate sau avizate de MECI; pilotare pentru programe naționale de reformă (evaluare instituțională, învățământ rural);
  • elaborează strategii de dezvoltare instituțională la nivel local şi județean, dezvoltă curriculum-ul în funcție de nevoile de formare locală şi județeană, exercită măsuri de asigurare a calității în învățământul preuniversitar, monitorizează funcționarea structurilor instituționale, administrative şi manageriale din şcoli, asigură măsuri de îndrumare, asistare, monitorizare şi evaluare a procesului de predare – învățare – evaluare, dezvoltă şi menține parteneriate cu autoritățile şi partenerii sociali precum şi cu organizații neguvernamentale, ce desfășoară activităţi în domeniile educaţiei şi formării profesionale;
  • proiectează şi realizează documentațiile pentru acreditare şi implementare a programelor de formare continuă; face parte din structurile consultative ale sistemului educațional de la nivel județean şi regional, şi participă la elaborarea strategiilor de asigurare a calității în învățământul preuniversitar, deţine o experienţă relevantă în scrierea şi implementarea de proiecte, în calitate de solicitant sau partener, dispune de resurse umane cu experienţă în domeniul managementului educaţional, personal implicat în parteneriate şi proiecte în domeniul educațional, asigură servicii de editare a ghidurilor şi a materialelor informaționale elaborate în proiecte; se implică în promovarea proiectelor la nivel local şi național prin acțiuni specifice instituției;
  • selectează formatorii abilitaţi pe domeniile de competenţă specifice programului de formare continuă din baza de date.

 

Rolul în proiect:

  • elaborează documentaţia pentru acreditarea programelor de formare continuă;
  • organizează programele de formare
  • monitorizează derularea activităților de formare
  • asigură comunicarea cu CDC, CCOC filialele şi formatorii
  • organizează evaluarea stagiilor de formare continuă.

 Înapoi

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.