Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Casa Corpului Didactic Ialomița (http://ialomita.ccd.edu.ro)

Domeniul de activitate:

  • organizează programe de formare continuă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învățământul preuniversitar;
  • este centru de resurse, inovaţie şi expertiză în formarea continuă a personalului didactic şi a managerilor educaționali; este centru de informare – documentare şi consultanţă pentru personalul din învățământul preuniversitar; este centru de iniţiere şi de organizare a activităţii ştiinţifice, metodice şi culturale;
  • editează şi difuzează cărţi şi publicaţii, asigură consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizațională;
  • este centru metodologic pentru bibliotecarii din învățământul preuniversitar; este "banca de date" pentru resursele umane cu statut de formator în principalele domenii (curriculum, evaluare, management, inspectori școlari responsabili cu formarea continuă, consultanţi şi experţi);
  • furnizează programe de formare continuă; este centru de organizare a activităților de petrecere a timpului liber; asigură marketing educațional, analiza nevoilor de formare.

 

Rolul în proiect:

  • elaborează documentaţia pentru acreditarea programelor de formare continuă;
  • organizează programele de formare;
  • monitorizează derularea activităților de formare;
  • asigură comunicarea cu CDC, CCOC, filiale şi formatori.

 Înapoi

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.