Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Programe de formare în proiectul PEER

În cadrul acestui proiect vor fi livrate o serie de programe de formare pentru grupul ţintă, atât în format clasic, cât şi în format blended learning. Conceptul modern de învăţare blended learning permite grupului ţintă să studieze, pe o platformă electronică de gestiune a învăţării, o serie de cursuri în format multimedia interactiv.

Programele de formare sunt acreditate de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) sau de către Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (CNFP).

 

 Acreditare    Titlu cursNr. grupe
Nr. ore
CNFPA      Comunicând în Europa
45
89
 Achiziţii publice648
 Comunicare şi relații publice32 42
 Formare de formatori https://yeaph...agra/442
 Evaluarea sănătăţii şi securităţii în muncă
2 
 ECDL (European Computer Driving Licence)
5070
CNFP 
  
 Euromanager şcolar2589
 Managementul clasei. Managementul crizei
4270
 Curriculum centrat pe competenţe4042

 

Programele de formare acreditate CNFP sunt în acelaşi timp programele care vor fi livrate prin intermediul platformei de eLearning.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.