Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

ISJ Galaţi

Inspectoratul Școlar al Județului Galaţi (http://www.isj.gl.edu.ro/) are ca activitate organizarea, coordonarea, îndrumarea, evaluarea şi dezvoltarea tuturor unităților școlare (de nivel: preprimar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal) de pe raza județului.  

Activitățile pe care le coordonează sunt multiple:

 • încadrarea unităților școlare cu cadre didactice;
 • perfecționarea cadrelor didactice;
 • monitorizarea, verificarea şi evaluarea activităților instructiv educative;
 • evaluarea instituțiilor de învățământ;
 • stabilirea priorităților în derularea programelor de îmbunătățire a condițiilor de desfășurare a activităților;
 • formarea continuă a cadrelor didactice şi realizarea de proiecte educaționale şi de finanțare, realizarea de parteneriate;
 • promovarea liniilor de integrare europeană, prin proiecte finanțate de UE şi ONG-uri.

Solicitantul colaborează cu instituții de stat interesate în educația tinerilor (Inspectoratul de Poliţie al Judeţului, Tribunalul, Direcția de Sănătate Publică, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă) şi cu o serie de ONG-uri. Acestea au ca activitate sprijinirea copiilor şi tinerilor ce provin din familii aflate în situație de risc social şi/sau rrome, precum şi a familiilor acestora.

Solicitantul are o experienţă relevantă în proiecte pentru dezvoltarea sistemului naţional de educație, a implementat numeroase proiecte cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene, precum:

 • Programul RICOP – proiectul „Construiește-ţi viitorul”, în parteneriat cu Centrul de Asistenţă Psihopedagogică (2003);
 • Programul Phare, Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate – proiectul Eurrom „Asigurarea accesului la educaţie a grupurilor dezavantajate cu focalizare pe rromi” (2004-2007);
 • Programul Phare CBC,  în cadrul Programului de vecinătate cu Republica Moldova -  proiectul „Învățăm împreună pentru dezvoltare durabilă” (2006 – 2008);
 • alte proiecte: „BREAK - Build, Reinvent, Evaluate, Acquire Knowledge for Your European Career! ”, în cadrul Programului de învățare pe tot parcursul vieții; Programul Operațional Sectorial Comenius, acțiunea cheie 1.1. Comenius Regio.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.