Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Formarea la distanţă

Întregul proces educaţional este gestionat prin intermediul unei platforme educaționale flexibile şi moderne, care pune la dispoziția cursanților toate instrumentele necesare pentru a valorifica la maxim oportunitățile pe care noul sistem le oferă.
Suportul de curs este alcătuit din materiale de instruire în format electronic, aplicații ce pun accentul pe interactivitate şi pe componenta practică a procesului de instruire.

Modelul de instruire ales îmbină avantajele instruirii asistate de calculator cu cele ale metodelor tradiţionale de formare:

  • cursuri la distanţă, prin intermediul internetului, moderate de lectori;
  • ateliere de lucru organizate la finalul fiecărui modul de curs.

Avantajele acestei abordări:

  • instruire la standarde înalte de calitate, sub îndrumarea unor profesionişti de marcă;
  • utilitate, relevanţă, aplicabilitate;
  • un cadru de instruire accesibil şi interactiv;
  • instruire adaptată la ritmul de învăţare şi programul propriu al cursantului;
  • un model de formare adaptat la specificul mediului local.

 Organizarea instruirii on-line

Atât cursanţii, cât şi lectorii urmează să se conecteze la platforma de management al conţinutului, prin intermediul unei conexiuni securizate, pe bază de nume de utilizator şi parolă. Odată conectaţi, aceştia vor putea accesa fiecare spaţiile care le sunt destinate în cadrul platformei. Instruirea se va face în regim asincron, fiecare cursant urmând să acceseze materialele educaţionale după propriul orar şi din locaţii diferite.
Materialele educaţionale în format multimedia vor fi postate în cadrul unei secţiuni a platformei la care au acces atât cursanţii, cât şi lectorii. Materialele multimedia sunt elaborate pe un format uşor de utilizat, având în vedere criterii de ergonomie şi bazându-se pe principii pedagogice moderne. Materialele prezintă informaţia într-o manieră accesibilă, şi oferă cursantului posibilitatea de a le parcurge în ritmul propriu. La dispoziţia cursanţilor se va afla o bibliotecă virtuală, în care vor regăsi materialul de curs într-un format printabil.

Comunicarea

Cursanţii pot comunica cu ajutorul unor instrumente specifice – forumurile dedicate. Prin intermediul forumurilor, pot dezbate probleme legate de materia de studiu, pot pune întrebări şi pot primi lămuriri din partea lectorilor. Tot prin intermediul forumurilor, lectorii pot transmite date cu privire la desfăşurarea cursurilor.

 Informarea

 La dispoziţia utilizatorilor platformei se afla o serie întreagă de instrumente de raportare şi control. Acestea permit cursanţilor să verifice în permanenţă stadiul în care se află la modulul de curs pe care îl parcurg, notele obţinute sau alte date de interes cu privire la procesul de instruire.

 Fixarea cunoştinţelor

Materialele de curs cuprind instrumente specifice de evaluare şi fixare a cunoştinţelor. Conţinutul aplicaţiilor de fixare şi criteriile de promovare sunt stabilite în funcţie de obiectivele didactice propuse în cadrul modulului de curs. Fixarea cunoştinţelor se bazează pe simulări şi exerciţii practice, prin intermediul cărora să se poată verifica măsura în care cursantul şi-a însuşit cunoştinţele prezentate.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.