Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Beneficiarii programelor de formare

Grupul ţintă al proiectului PEER este format din 6 098 cadre didactice şi personal didactic auxiliar, din unităţile şcolare ale judeţelor Galaţi şi Ialomiţa, după cum urmează:

  • consilieri şcolari – 630;
  • mentori şcolari – 370;
  • debutanţi sub 35 ani – 328;
  • cadre didactice din învăţământul preşcolar – 1 000;
  • cadre didactice din învăţământul primar – 1 200;
  • cadre didactice din învăţământul profesional şi tehnic – 500;
  • cadre didactice din învăţământul secundar inferior – 800;
  • cadre didactice din învăţământul secundar superior – 650;
  • personal didactic şi didactic auxiliar cu funcţie de conducere, monitorizare, evaluare şi control – 620.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.