Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Documente

La programele de formare continuă din cadrul proiectului „PEER (Profesionişti în Educaţie Europeană şi Reformă)” se pot înscrie persoane din învăţământ: personal didactic,  personal didactic auxiliar, personal cu funcţie de conducere, consilieri şcolari.
Aceste programe de formare continuă sunt gratuite.
Fiecare cadru didactic poate participa la un singur program de formare din cadrul proiectului PEER.

Documentele necesare pentru înscriere:

  • Copii nelegalizate după: diploma de studii, carte/buletin de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie;
  • Formularul de înscriere (Anexa 1);
  • Declaraţie de încadrare în categoriile grupului ţintă (Anexa 2);
  • Formular de înregistrare a grupului ţintă (Anexa 3) – datat şi semnat în original pe fiecare pagină;
  • Declaraţie privind acordul pentru prelucrarea datelor personale (Anexa 4);
  • Adeverinţă de la şcoală, care specifică funcţia şi specializarea (Anexa 5).
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.