Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița (http://www.isjialomita.ro)

Domeniul de activitate:

 • urmărește modul de organizare şi de funcționare a rețelei de învățământ preuniversitar, în conformitate cu politica educațională la nivel național;
 • asigură aplicarea legislației în organizarea, conducerea şi desfășurarea procesului de învățământ;
 • asigură calitatea învățământului şi respectarea standardelor naționale prin inspecția școlară;
 • asigură, împreună cu autoritățile administrației publice locale, școlarizarea elevilor pe durata învățământului obligatoriu;
 • coordonează încadrarea unităților de învățământ cu personal didactic necesar, în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic;
 • organizează şi îndrumă activitatea de perfecționare a personalului didactic, de cercetare științifică şi alte acțiuni complementare din învățământul preuniversitar;
 • coordonează utilizarea, dezvoltarea şi protejarea bazei didactico-materiale din unitățile de învățământ, împreună cu autoritățile publice locale;
 • coordonează organizarea admiterii şi a examenelor de absolvire din unitățile de învățământ, precum şi a concursurilor școlare.

 

Rolul în proiect

ISJ Ialomiţa participă împreună cu Solicitantul la:

 • stabilirea responsabilităților şi stabilirea calendarului de activități ale proiectului;
 • monitorizarea şi evaluarea internă permanentă;
 • identificarea nevoilor de dezvoltare profesională ale grupului ţintă în domeniile prioritare propuse prin proiect;
 • elaborarea şi validarea metodologiei de recrutare şi selecție a grupului țintă, colectarea informațiilor şi prelucrarea datelor obţinute, diseminarea rezultatelor;
 • stabilirea perioadelor de formare, analiza nevoilor de instruire on-line în cadrul proiectului, selectarea formabililor care vor deveni experți educaționali, stabilirea locațiilor de formare;
 • înfiinţarea şi dezvoltarea centrelor de formare: CDC (Centrul de Dezvoltare a Carierei) şi stabilirea locațiilor CCOC (Centrul de Consiliere şi Orientare a Carierei);
 • implementarea programelor de formare profesională la nivelul grupului țintă, constituirea grupelor de formare, distribuirea materialelor de curs, furnizarea programelor de formare continuă, training pentru membrii echipei de proiect şi formatori, în utilizarea platformei eLearning;
 • schimb de bune practici între experții şi formatorii proiectului, seminar de diseminare a rezultatelor schimbului de experienţă;
 • campanii de promovare, seminarii de interevaluare în cadrul parteneriatului de proiect, promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului, simpozioane, conferințe de presă şi conferința finală a proiectului.

Înapoi

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.