Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Procedura de înscriere

Doriţi să vă înscrieţi la unul dintre programele de formare ale proiectului PEER?
Pentru aceasta trebuie să parcurgeţi următorii paşi:

Printaţi şi completaţi cele 5 Anexe.

Faceţi copii nelegalizate după: diploma de studii, carte/buletin de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui).

Scanaţi toate documentele (de la punctele 2 şi 3 în format .pdf, arhivaţi-le cu denumirea: dosar_grup_tinta_54379_numele candidatului şi salvaţi-le pe suport electronic (CD).

Depuneţi dosarul cu aceste documente, pe suport de hârtie şi pe suport electronic, la unul dintre următoarele sedii:

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.