Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Rezultate ale proiectului PEER

Realizarea acestui proiect vizează următoarele rezultate:

 • 100 de formatori certificaţi conform clasificării ocupaţiilor din România - COR 241205;
 • baza de date actualizată, privind nevoile de formare profesională a cadrelor didactice din cele două regiuni de dezvoltare;
 • instrumente on-line şi o metodologie de administrare şi gestionare a bazei de date, privind formarea continuă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare;
 • 8 Centre de Dezvoltare a Carierei şi o filială CCD;
 • 10 Centre de Consiliere şi Orientare a Carierei;
 • 6098 cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi manageri şcolari, din care cel puțin 80% certificate, care deţin competenţe profesionale optimizate prin programele de formare;
 • 3 programe de formare continuă de tip blended learning acreditate;
 • o bibliotecă virtuală ce cuprinde cursuri în format multimedia;
 • card-uri de formare pentru fiecare cadru didactic din cele două regiuni de dezvoltare;
 • un laborator mobil ECDL acreditat;
 • un raport privind evaluarea impactului programelor de formare;
 • două cataloage virtuale pentru cele două regiuni de dezvoltare;
 • platforma on-line, funcţională şi actualizată permanent, necesară desfășurării cursurilor de tip blended learning;
 • un ghid de utilizare a platformei eLearning;
 • un set de instrumente de monitorizare a activităţii comunităţii online;
 • pagina web a proiectului;
 • 5 pachete de suporturi de curs pentru modulele de formare;
 • 5 publicații tipărite, care conţin suporturile de curs şi alte materiale specifice programelor de formare;
 • 5 manuale de bune practici on-line care conţin suporturile de curs şi alte materiale specifice programelor de formare;
 • 4 000 portofolii realizate de cursanți pe parcursul programelor de formare;
 • un set de instrumente de monitorizare post formare (online, monitorizare la clasă);
 • o echipă de 35 de monitori;
 • 3 seminarii de informare;
 • publicaţii ale partenerilor, site-urile partenerilor, site-ul proiectului;
 • anunţuri şi spoturi în mass media;
 • conferinţe de presă;
 • emisiuni radio şi TV;
 • articole de presă;
 • pliante, broşuri;
 • conferinţa finală de evaluare a proiectului.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.