Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Identificarea nevoilor de formare în domeniul instruirii on-line
În vederea desfășurării cursurilor de formare continuă, prin proiectul PEER au fost stabilite activități legate de identificarea nevoilor de formare și a publicului-țintă pentru fiecare tip de curs. Astfel, partenerul SIVECO a elaborat un chestionar...
EDCL - European Computer Driving Licence (Permisul european de conducere a computerului)
Permisul European de Utilizare a Computerului - European Computer Driving Licence (ECDL) este cel mai răspândit şi recunoscut standard de certificare a cunoştinţelor de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional, iar deţinătorului său îi sunt recunoscute cunoştinţele în utilizarea calculatorului, oriunde la angajare în Europa şi în lume...
Comunicare şi relaţii publice
Cursul de comunicare şi relaţii publice este destinat persoanelor, din unităţile de învăţământ, responsabile cu promovarea şcolii, secretarelor, bibliotecarilor, dar şi directorilor, în calitate de coordonatori ai campaniilor de comunicare, desfăşurate în unităţile de învăţământ. Cursul, acreditat CNFPA, se desfăşoară pe durata a 42 de ore...
Aici puteți citi în întregime această ediție.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
© Copyright 2012 AltFactor SRL | Termeni și condiții | Data ultimei actualizări: 30.12.2013