Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Profesionişti în educaţie europeană şi  reformă

Ieri a avut loc lansarea proiectului educaţional pe resurse umane „Profesionşti în Educaţie Europeană şi Reformă”. Acesta se va derula în următorii trei ani, timp în care 6.098 de cacadre didactice, didactic auxiliar şi manageri şcolari din judeţele Galaţi şi Ialomiţa vor participa la cursuri de pregătire ale programului (5 pachete de suporturi de curs pentru module de formare; 2 programe de formare continuă de tip blended learning acreditate), ce implică 100 de formatori certificaţi conform COR 241.205. Valoarea proiectului este de 20.800.000 lei, contribuţia UE fiind de 16 milioane lei.

PEER este un proiect strategic implementat la nivel multiregional de Inspectoratul Judeţean Galaţi, cofinanţat din Fondul Social European în cadrul programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1, D.M.I. 1.3, aple 87. ISJ Galaţi are ca parteneri ISJ Ialomiţa, Casele Corpului Didactic din Galaţi şi Ialomiţa, SC. Altfactor SRL, SC Alfagroup SRL Galaţi, SIVECO România SA, SC Activemall SRL Galaţi.

În cadrul proiectului vor fi realizate: o bibliotecă multimedia ce va cuprinde cursuri în format multimedia (cursanţii se vor pregăti la sediile unităţilor şcolare la care predau şi nu va fi nevoie să se deplaseze la Casa Corpului Didactic, ceea ce reprezintă un avantaj major pentru cadrele didactice din judeţ); o reţea europeană de cooperare în domeniul activităţilor de îndrumare şi control; o reţea de europeană de cooperare în domeniul consilierii psihopedagogice; baza de date actualizată privind nevoile de formare profesională a cadrelor didactice din cele două judeţe; un laborator mobil ECDL acreditat; 8 centre de dezvoltare a carierei şi o filială CCD; 24 de centre de consiliere şi orientare a carierei; două cataloage virtuale pentru cele două judeţe; platformă online funcţională şi actualizată permanent, necesară desfăşurării cursurilor de tip blended learning, pagină web.

Doru Resmeriţă, inspectorul general şcolar gălăţean, a sublinait faptul că beneficiarii din cele două judeţe au şansa ca prin acest proiect să constate schimbarea mentalităţii. În plus, vor accesa gratuit cursurile, pe care în absenţa programului ar fi trebuit să le achite din propriile fonduri: „Rezultatele proiectului sunt aproape garantate, pentru că răspund nevoilor cadrelor didactice existente. Este obligatorie pregătirea şi finanţarea va fi acoperită”, a declarat Resmeriţă.

http://monitoruldegalati.ro/comunitate/profesionisti-in-educatie-europeana-si-reforma-4137.html

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.