Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Profesionişti în educaţie europeană şi reformă

Astfel se numeşte Proiectul cofinanţat din Fondul Social European pentru Programul Operaţional Sectorul Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat în judeţul Galaţi, România, şi în raioanele din sudul Republicii Moldova cu suportul Consulatului General al României la Cahul.
La recenta şedinţă care a avut loc la Consulatul General din Cahul, au participat cadre didactice din judeţul Galaţi, precum şi din raioanele Cahul, Cantemir, Leova, Cimişlia, Basarabeasca, Taraclia, precum şi din UTA Gagauz-Yeri.

Excelenţa Sa, Consulul General al României la Cahul, Genţiana Şerbu, a menţionat că „este vorba de o formă eficientă de cooperare bilaterală România - Republica Moldova într-un domeniu prioritar - cel al educaţiei. Aceasta are drept obiectiv formarea şi dezvoltarea profesională a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prin implementarea unui cadru instituţional şi metodologic comun la nivel miltiregional adaptat societăţii bazate pe cunoaştere în vederea asigurării unui învăţământ performant la standarde europene. Iar scopul propus este unul pragmatic - să producă schimbări conceptuale şi practice în procesul de modernizare a metodelor de predare-învăţare în unităţile de învăţământ din cele două regiuni partenere, contribuind la dezvoltarea unei oferte educaţionale conforme cerinţelor procesului Lisabona şi programelor de dezvoltare a resurselor umane din educaţie”.

Despre unele activităţi care deja au demarat în instituţiile din judeţul Galaţi, a vorbit Doruleţ Resmeriţă, de la Inspectoratul şcolar general Galaţi. Dânsul a menţionat că printre rezultatele anticipate ale Proiectului sunt formatorii, baza de date actualizată, seminare de informare, programe de formare continuă a cadrelor didactice, instrumente de monitorizare a activităţii comunităţii, publicaţii tipărite, manuale de bune practici, alte modalităţi ce ar facilita parteneriatul transfrontalier.

La rândul lor, pedagogii din raioanele de sud ale ţării noastre s-au arătat dispuşi să identifice problemele de interes comun şi să exploateze pe deplin potenţialul de colaborare cu colegii din România, să găsească posibilităţi de studiere şi preluare a formelor şi metodelor avansate, moderne, de activitate, care ar conduce la o educaţie de calitate.

http://gazetadesud.md/news/2166/Profesioni%C5%9Fti-%C3%AEn-educa%C5%A3ie-european%C4%83-%C5%9Fi-reform%C4%83.html

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.