Ghid Evaluare

Introducere

Ne dorim ca prin platforma scoalaprofesorilor.ro să susținem și să facilităm dezvoltarea cadrelor didactice pentru a îmbunătăți calitatea actului didactic. 

Dar cum pot utilizatorii platformei să verifice evoluția? Cum pot măsura îmbunătățirea competențelor?

Proiectul nostru include în cadrul acestei soluții tehnice un modul de gestionare a evoluției profesionale. Astfel competențele de dezvoltat, stabilite la începutul fiecărui semestru ca obiective pot fi evaluate conform unei scale predefinite în cadrul platformei.

Scala propusă are valori între 1 și 10 fiind cea mai apropiată sistemului educațional și recomandată de experți în domeniu evaluării profesionale. Aceasta oferă o perspectivă foarte clară si stratificată legată da evoluția îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare.

Scala:

10
Persoana evaluată a depășit cu mult îndeplinirea acestui obiectiv. Este un exemplu pentru ceilalți și își influențează colegii în mod pozitiv.
9
Persoana evaluată a depășit îndeplinirea acestui obiectiv. Reprezintă un exemplu pentru ceilalți.
8
Persoana evaluată a îndeplinit cu succes obiectivul stabilit.
7
Persoana evaluată a îndeplinit în condiții normale obiectivul.
6
Persoana evaluată a fost aproape de a nu își îndeplini obiectivul.
5
Persoana evaluată a fost aproape de a își îndeplini obiectivul.
4
Persoana evaluată  nu și-a îndeplinit obiectivul.
3
Persoana evaluată nu a depus deloc efort pentru îndeplinirea acestui obiectiv.
2
Persoana evaluată arată constant lipsă de efort și indiferență cu privire la atingerea acestui obiectiv.
1
Din motive obiective persoana nu poate fi evaluată în legătură cu îndeplinirea acestui obiectiv.

Procesul de evaluare:

Procesul de evaluare a îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare este necesar să aibă ca punct central evoluția și dezvoltarea competențelor. Modulul de management al performanței din cadrul platformei scoalaprofesorilor.ro dorește să ofere utilizatorilor de tip profesor șansa de a lucra împreună cu managerii unităților de învățământ pentru a-și descoperi așa numitele ”blind spots” respectiv puncte de dezvoltare. 

Primul pas:

Primul pas al acestui proces este stabilirea de obiective de dezvoltare la începutul fiecărui semestru și revine utilizatorului de tip Profesor. Acesta va înregistra în platformă o serie de obiective de dezvoltare SMART (sugestia noastră este ca numărul acestora să nu fie mai mare de 3) care să cuprindă competențele pe care cadrul didactic dorește să le dezvolte de-a lungul semestrului. Pe lângă aceste obiective cadrul didactic își va construi folosind cursurile înregistrate în platformă un plan de învățare pe care îl va verifica cu managerul unității de învățământ.

Al doilea pas:

Al doilea pas în acest proces este validarea de către managerul unității de învățământ a obiectivelor și competențelor de dezvoltat și respectiv a planului de învățare al cadrului didactic. Platforma scoalaprofesorilor.ro prin funcționalitățile dezvoltate susține acest dialog prin sistemul de notificări și aprobări ale cererilor de cursuri. Bineînțeles recomandăm utilizatorilor platformei și dialogul față în față pentru alinierea în ceea ce privește dezvoltarea cadrelor didactice.

Al treilea pas:

Cel mai important pas în acest proces este dezvoltarea. Atât prin participarea la cursurile înregistrate în platformă cât și prin împărtășirea de bune practici cadrele didactice își pot dezvolta competențele stabilite în cadrul obiectivelor.

Al patrulea pas:

Acest ultim pas al procesului vine ca o concluzie la sfârșitul fiecărui semestru și are ca responsabil managerul unității de învățământ. Acesta, folosind scala mai sus prezentată va evalua gradul de îndeplinire a fiecărui obiectiv. Menționăm și subliniem faptul că această platformă are ca element central dezvoltarea, evaluare având doar un scop orientativ.

IMPORTANT

Pe parcursul acestui proces administratorii platformei, împreună cu echipa de proiect, prin persoanele desemnate stau alături atât cadrelor didactice cât și managerilor unităților de învățământ în vederea creării unei experiențe valoroase de dezvoltare.