Curs

Educaţie pentru protecţia mediului

Neacreditat

23.05.2022 25.05.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.

JUSTIFICARE (necesitate/ utilitate) Protejarea naturii este o problemă globală a umanității pentru că există riscul de a pierde acest patrimoniu prin utilizarea lui irațională. Este datoria noastră, a dascălilor, de a încerca să cultivăm frumosul în sufletele firave ale elevilor pentru a păstra și a reface, pe cât posibil, spațiul verde din locurile unde trăiesc. Școlii îi revine sarcina de a forma elevilor o atitudine conștientă și responsabilă față de mediu, fapt pentru care este necesară și formarea cadrelor didactice în cadrul unui curs în vederea dezvoltării în rândul elevilor a spiritului ecologic. 

COMPETENŢE VIZATE:

  • Furnizarea de tehnici legate de protejarea mediului; 
  • Elaborarea de proiecte educaționale cu și fără finanțare în domeniul protejării mediului.

Ce vei învăța

  • Asumarea responsabilă a rolului social al cadrului didactic

  • Proiecte comune scoala familie comunitate

Comunicare și relaționare

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri