Curs

Învăţare şi management al clasei din perspectivă neuro-etologică

Neacreditat

16.09.2022 18.09.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic de gimnaziu şi liceu.

JUSTIFICARE: Actul pedagogic efectiv trebuie să înceapă de la o înţelegere profundă a 17 (necesitate/ utilitate) rostului educaţiei, iar acest lucru se sprijină pe o înţelegere ştiinţifică şi riguroasă a specificului naturii umane. Din perspectivă ştiinţifică, omul poate fi descris plecând de la componentele pe care le considerăm relevante pentru practica pedagogică, din direcţia unor discipline diverse precum etologia, neuroştiinţele, psihologia învăţării sau antropologia. Cursul pe care îl propunem pleacă de la convingerea că o înţelegere interdisciplinară a fiinţei umane, a posibilităţilor ei fascinante, dar şi a limitelor şi a obstacolelor fundamentale în învăţare va creşte considerabil calitatea actului educaţional în România. Problemele cu care se confruntă în acest moment învăţământul sunt multe şi complexe. România are o tradiţie pedagogică remarcabilă şi mulţi profesori valoroşi, iar rezultatele obţinute în învăţare ar putea creşte calitativ printr-o întelegere mai bună a bazelor neuro-etologice ale procesului didactic. Suntem convinşi că eforturile mai vechi trebuie continuate pentru ca sistemul educaţional românesc să continue să se adapteze la schimbările complexe care descriu lumea contemporană, postmodernă. Tiparele mentale recurente şi limitative reprezintă din punctul nostru de vedere o provocare serioasă, iar reformarea lor ar trebui să fie asumată ca obiectiv prioritar şi la nivel de sistem, şi la nivel personal de fiecare cadru didactic în parte. De asemenea, susţinem că şcolile trebuie să devină medii mai prietenoase, flexibile şi coerente axiologic, care să permită profesorilor creativi, inovativi şi dedicaţi să prospere şi să formeze, la rândul lor, alte cadre didactice. Acest profil profesional trebuie încurajat pentru a deveni majoritar, iar eforturile lor de jos în sus de reformare a practicii pedagogice au doar efecte limitate în condiţiile în care instituţiile de învăţământ în sine se străduiesc să se reformeze. Ideea acestui curs a venit din intenţia de a oferi profesorilor o incursiune utilă în universul a câteva dintre cele mai noi idei cu privire la natura umană şi învăţare, dar şi din dorinţa de a clarifica şi explica caracteristici şi procese care sunt relevante şi chiar critice pentru reuşita actului educaţional, deşi adesea sunt ignorate, înţelese superficial, nemodelate coerent, iar eşecul pedagogic este pus pe seama altor factori. Cursul de faţă îşi propune să ofere temeiuri teoretice, dar şi exemple de concretizare a teoriilor în operaţiuni didactice cu sens şi cu şanse de reuşită. Cursul se adresează profesorilor de gimnaziu şi de liceu şi se doreşte un instrument util în identificarea teoriilor şi strategiilor umane corecte (plecând în special de la profilul etologic şi neurologic al fiinţei umane), dar şi de identificare şi surmontare a obstacolelor majore în învăţare. 

COMPETENŢE VIZATE:

1. Identificarea principalelor particularităţi neuroetologice ale copiilor şi adolescenţilor. 

2. Identificarea particularităţilor proceselor de învăţare eficace plecând de la aceste caracteristici. 

3. Selectarea celor mai potrivite strategii didactice plecând de la aceste caracteristici. 

4. Proiectarea activităţilor didactice plecând de la acecste caracteristici. 

5. Desfăşurarea unor secvenţe de lecţie în concordanţă cu proiectarea didactică. 

6. Identificarea diferitelor obstacole în învăţare care provin din nesocotirea particularităţilor neuroetologice ale elevilor. 

7. Proiectarea unor strategii pentru depăşirea obstacolelor în calea învăţării. 

8. Proiectarea unor strategii pentru managementul clasei plecând de la particularităţile neuroetologice ale elevilor.

Ce vei învăța

  • Managementul clasei

  • Valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaștere a elevilor

Competențe psiho-sociale generale

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri