Curs

Tehnici de argumentare, dezbatere și comunicare în practica pedagogică

Neacreditat

05.12.2022 07.12.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice de toate specialitățile din învățământul preuniversitar.

JUSTIFICARE (necesitate, utilitate): În societatea noastră tot mai polimorfă şi globalizată, marcată de diferenţe culturale şi sociale, capacitatea argumentativă, oratorică, de dezbatere şi de gândire critică a devenit esenţială. Toate aceste abilităţi reprezintă instrumente transversal care sunt utile profesorilor (şi,implicit, elevilor) într-o varietate de feluri pentru formarea competenţelor cheie şi disciplinare. Pe de altă parte, cercetările şi sondajele recente arată că, în sistemul educativ, atât cadrele didactice, cât şi elevii au în continuare o nevoie masivă de formare în acest domeniu. Considerăm, de aceea, oportună şi binevenită includerea acestui curs în oferta CCD Galaţi. 

COMPETENŢE VIZATE:

  • Dezvoltarea gândirii critice prin abordarea unei temei din perspective radical diferite;
  • Construirea discursurilor publice în manieră persuasivă, eficientă, academică;
  • Utilizarea dezbaterilor academice în predarea diferitelor discipline școlare; 
  • Cultivarea spiritului etic, de toleranță și colaborare.

Ce vei învăța

  • Credibilizare și brand personal în comunicare

  • Procesul educativ ca act de comunicare

Comunicare și relaționare

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri