Articol

Articole si anunțuri despre Școala Profesorilor

Prevenirea abandonului școlar prin implicarea elevilor în predarea cu ajutorul platformelor e-learning


author Autor: Admin Person published 30 Jul, 2021 tag  soluție

Instruirea este proiectată de către profesor și ilustrează o sinteză dintre resursele pedagogice și disponibilitățile tehnologice care conferă materialului didactic calitați privind infomatizarea activităților de predare-învățare evaluare, îmbunătățirea managementului lecției pe platforma e-learning, simulare și sistematizarea interactivă a cunoștințelor și capacităților implicate în procesul de învățare conform unor planificări apriori realizate de către profesor.
Abandonul școlar poate fi prevenit prin implicarea profesorului în atribuirea de roluri active elevului. În contextul actual, o soluție salvatoare o pot constitui platformele e-learning, care permit elevului să învețe în ritm propriu, să recupereze materia pierdută și să asigure o sistem de predare individualizat nevoilor sale. În cadrul unui proces de instruire de tip e-learning elevul are o serie de roluri, ca și profesorul.

Elevul participă, individual, la studiu, este evaluat, rezultatele sale se găsesc arhivate în catalogul virtual al cursului. Prin sistemul de comunicare al platformei (chat sau email) este îndrumat și interacționează cu informațiile din biblioteca virtuală, primește informații și le transmite la rândul său.

Elevul face de cele mai multe ori parte dintr-un grup de studiu, stabilit în urma observării sale, a stilului de învățare pe care îl are. Acest lucru îi asigură un demers educativ individualizat, adaptat nevoilor sale care poate asigura o mai bună integrare în sistemul educațional, ajungând chiar și la diminuarea fenomenului de abandon școlar, prin simplul fapt că elevul are impresia că procesul educațional îi este dedicat exclusiv lui. De asemenea, se asigură și respectarea confidențialității datelor, eliminându-se astfel expunerea elevului la presiunea socială a grupului.

Spre deosebire de demersul educativ tradițional, rolul elevului se modifică în spațiul virtual. El nu mai este doar un receptor pasiv al informației, ci devine un edificator al propriului bagaj de cunoștințe, rezolvând probleme complexe, nu doar memorând și reproducând fapte și date. Materialul predat este perceput din perspective multiple, conform propriei inteligențe. Elevul are capacitatea de a formula propriile întrebări și de a căuta în spațiul virtual propriile răspunsuri, adecvate sieși.

Este un membru activ al unui grup, dând dovadă de capacitatea de comunicare și colaborare. Poate ajunge la utilizarea unor instrumente de lucru la nivel profesionist, dezvoltându-și competențele de comunicare, de socializare, de evaluare și autoevaluare precum și pe cele digitale.

Devine un manager autonom al informației (prin crearea de bloguri tematice, proiecte, studii de caz), independent de ceilalți, motivat. Discută și argumentează propriile rezultate, pune accent pe folosirea cunoștințelor asimilate în cadrul cursului online nu doar pentru a promova un test, ci pentru a transmite ceea ce a învățat și celorlalți colegi. Devine mentor și tutore, transmițând la rândul lui informație și cunoștințe identificate în mediul online, sintetizate și argumentate de el, fie prin efort individual, fie prin muncă în echipă.

Conform lui Ctin Cucoș, elevul face mai multe lucruri simultan: decelează informația, își construiește și supraveghează parcursul, depistează noi modalități de interacțiune și comunicare. Anulează concepte precum distanța și inaccesibilitatea informației. Elevul are capacitatea de a realiza simultan trei acțiuni : este cel care învață, cel care navighează și se informează în mod autonom și responsabil. Aceste acțiuni activează un set de capacități ale elevilor precum capacitatea de a construi un proiect, de a planifica strategii și tehnici de învățare, de a structura și însuși informația. Astfel, elevul devine din țintă a procesului de predare , partener al educației, factor de receptare și emitere de judecăți de valoare care îl plasează astfel în centrul procesului educațional, în dublu rol : emițător și receptor al educației, accentuându-i importanța și automat, prin acest lucru, diminuând ideea abandonului școlar prin simplu fapt că elevul conștientizează importanța rolului său.

Prof. Silea Anda Laura

Liceul Teoretic „Ion Codru Drăgușanu” or. Victoria

Jud. Brașov