Curs

Tehnici ale relaţiilor şi tehnici ale sinelui în actul pedagogic

Neacreditat

07.10.2022 09.10.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic de gimnaziu şi liceu.

JUSTIFICARE (necesitate/ utilitate): Probabil că puţine profesii sunt mai solicitante decât cea de cadru didactic. Fiecare zi este, pentru fiecare dintre profesorii din întreaga lume şi, implicit, din România o provocare din punct de vedere cognitiv, afectiv, motivaţional şi etic. De aceea, convingerea noastră este că numai personalităţile puternicea, armonioase, coerente cu sine, pot rezista profesional şi moral presiunilor la care sunt supuse zi de zi. Cursul pe care îl propunem pleacă de la convingerea că o înţelegere interdisciplinară a fiinţei umane, a posibilităţilor ei fascinante, dar şi a limitelor şi a obstacolelor fundamentale în învăţare va creşte considerabil calitatea actului educaţional în România. Pentru a veni în sprijinul profesorilor şi a gestionării problemelor pe care ei le întâmpină (multe cu efecte profunde şi de durată asupra personalităţii lor), cursul de faţă propune o serie de „tehnici ale sinelui” (Foucault), tehnici de rezolvare şi gestionare a problemelor, care să nu aibă o valoare strict operaţională, utilitaristă şi punctuală, ci să derive dintr-o viziune unitară şi credibilă a personalităţii umane şi a structurilor ei de adâncime. Pentru aceasta, vom apela la resursele şcolilor de filosofie din Antichitate, dar vom ajusta şi vom completa intuițiile lor profunde privind natura umană cu descoperiri de ultimă generaţie din psihologia cognitivă, neuroştiinţe sau sociologie. Cursul se adresează profesorilor de gimnaziu şi de liceu şi se doreşte un instrument util în identificarea solutiilor şi strategiilor umane corecte pentru rezolvarea problemelor circumstanţiale sau structurale cu care se poate confrunta un profesor. Convingerea noastră este că oferim astfel colegilor noştri instrumente pentru a deveni profesori mai performanţi, personalităţi mai complexe şi mai complete şi repere morale şi profesionale pentru elevii lor. 

COMPETENŢE VIZATE:

1. Identificarea principalelor particularităţi ale problemelor de tip social întâlnite de profesori în mediul şcolar. 

2. Identificarea principalelor particularităţi ale problemelor de ordin psihologic şi moral întâlnite de profesori în mediul şcolar. 

3. Proiectarea unor tehnici şi strategii pentru ameliorarea şi rezolvarea problemelor identificate pe baza unor modele culturale (filosofice, psihologice etc) 

4. Dezvoltarea unor strategii de rezilienţă şi antiragilitate plecând de la tehnicile identificate. 

5. Proiectarea unor strategii pentru managementul clasei plecând de la strategiile de rezilienţă identificate.

Ce vei învăța

  • Credibilizare și brand personal în comunicare

  • Managementul clasei

  • Manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra activităţilor didactice/pedagogice proprii

Competențe psiho-sociale generale

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri